Mdo 10:38 SUV

38 habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu naye akazunguka huko na huko, akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi; kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye.

Kusoma sura kamili Mdo 10

Mtazamo Mdo 10:38 katika mazingira