Mdo 10:39 SUV

39 Nasi tu mashahidi wa mambo yote aliyoyatenda katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu; ambaye walimwua wakamtundika mtini.

Kusoma sura kamili Mdo 10

Mtazamo Mdo 10:39 katika mazingira