Mdo 10:40 SUV

40 Huyo Mungu alimfufua siku ya tatu, akamjalia kudhihirika,

Kusoma sura kamili Mdo 10

Mtazamo Mdo 10:40 katika mazingira