Mdo 10:42 SUV

42 Akatuagiza tuwahubiri watu na kushuhudia ya kuwa huyu ndiye aliyeamriwa na Mungu awe Mhukumu wa walio hai na wafu.

Kusoma sura kamili Mdo 10

Mtazamo Mdo 10:42 katika mazingira