Mdo 10:43 SUV

43 Huyo manabii wote humshuhudia, ya kwamba kwa jina lake kila amwaminiye atapata ondoleo la dhambi.

Kusoma sura kamili Mdo 10

Mtazamo Mdo 10:43 katika mazingira