Mdo 10:44 SUV

44 Petro alipokuwa akisema maneno hayo Roho Mtakatifu akawashukia wote waliolisikia lile neno.

Kusoma sura kamili Mdo 10

Mtazamo Mdo 10:44 katika mazingira