Mdo 10:45 SUV

45 Na wale waliotahiriwa, walioamini, wakashangaa, watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu Mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu.

Kusoma sura kamili Mdo 10

Mtazamo Mdo 10:45 katika mazingira