Mdo 10:46 SUV

46 Kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha, na kumwadhimisha Mungu. Ndipo Petro akajibu,

Kusoma sura kamili Mdo 10

Mtazamo Mdo 10:46 katika mazingira