Mdo 10:47 SUV

47 Ni nani awezaye kuzuia maji, hawa wasibatizwe, watu waliopokea Roho Mtakatifu vile vile kama sisi?

Kusoma sura kamili Mdo 10

Mtazamo Mdo 10:47 katika mazingira