Mdo 10:48 SUV

48 Akaamuru wabatizwe kwa Jina lake Yesu Kristo. Ndipo wakamsihi azidi kukaa siku kadha wa kadha.

Kusoma sura kamili Mdo 10

Mtazamo Mdo 10:48 katika mazingira