Mdo 5:29 SUV

29 Petro na mitume wakajibu, wakisema, Imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu.

Kusoma sura kamili Mdo 5

Mtazamo Mdo 5:29 katika mazingira