Mdo 5:30 SUV

30 Mungu wa baba zetu alimfufua Yesu, ambaye ninyi mlimwua mkimtundika katika mti.

Kusoma sura kamili Mdo 5

Mtazamo Mdo 5:30 katika mazingira