Mdo 5:31 SUV

31 Mtu huyo Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume, awe Mkuu na Mwokozi, awape Waisraeli toba na msamaha wa dhambi.

Kusoma sura kamili Mdo 5

Mtazamo Mdo 5:31 katika mazingira