Mdo 5:32 SUV

32 Na sisi tu mashahidi wa mambo haya, pamoja na Roho Mtakatifu ambaye Mungu amewapa wote wamtiio.

Kusoma sura kamili Mdo 5

Mtazamo Mdo 5:32 katika mazingira