Mdo 5:33 SUV

33 Wao waliposikia wakachomwa mioyo yao; wakafanya shauri kuwaua.

Kusoma sura kamili Mdo 5

Mtazamo Mdo 5:33 katika mazingira