Mdo 5:34 SUV

34 Lakini mtu mmoja, Farisayo, jina lake Gamalieli, mwalimu wa torati, mwenye kuheshimiwa na watu wote, akasimama katika baraza, akaamuru mitume wawekwe nje kitambo kidogo,

Kusoma sura kamili Mdo 5

Mtazamo Mdo 5:34 katika mazingira