Mdo 5:35 SUV

35 akawaambia, Enyi waume wa Israeli, jihadharini jinsi mtakavyowatenda watu hawa.

Kusoma sura kamili Mdo 5

Mtazamo Mdo 5:35 katika mazingira