Mdo 5:37 SUV

37 Baada ya mtu huyo aliondoka Yuda Mgalilaya, siku zile za kuandikiwa orodha, akawavuta watu kadha wa kadha nyuma yake, naye pia akapotea na wote waliomsadiki wakatawanyika.

Kusoma sura kamili Mdo 5

Mtazamo Mdo 5:37 katika mazingira