Mdo 5:38 SUV

38 Basi sasa nawaambia, Jiepusheni na watu hawa, waacheni; kwa kuwa shauri hili au kazi hii ikiwa imetoka kwa binadamu, itavunjwa,

Kusoma sura kamili Mdo 5

Mtazamo Mdo 5:38 katika mazingira