Mdo 5:39 SUV

39 lakini ikiwa imetoka kwa Mungu hamwezi kuivunja; msije mkaonekana kuwa mnapigana na Mungu.

Kusoma sura kamili Mdo 5

Mtazamo Mdo 5:39 katika mazingira