Mdo 5:40 SUV

40 Wakakubali maneno yake; nao walipowaita mitume, wakawapiga, wakawaamuru wasinene kwa jina lake Yesu; kisha wakawaacha waende zao.

Kusoma sura kamili Mdo 5

Mtazamo Mdo 5:40 katika mazingira