Mdo 7:39 SUV

39 Mtu huyo baba zetu hawakutaka kumtii, bali wakamsukumia mbali, na kwa mioyo yao wakarejea Misri,

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:39 katika mazingira