Mdo 7:40 SUV

40 wakamwambia Haruni, Tufanyie miungu, watakaotutangulia; maana huyo Musa, aliyetutoa katika nchi ya Misri, hatujui lililompata.

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:40 katika mazingira