Mdo 7:41 SUV

41 Wakafanya ndama siku zile, wakaleta dhabihu kwa sanamu ile, wakafurahia kazi za mikono yao.

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:41 katika mazingira