Mdo 7:42 SUV

42 Basi Mungu akaghairi, akawaacha ili waliabudu jeshi la mbinguni, kama ilivyoandikwa katika chuo cha manabii,Je! Mlinitolea mimi dhabihu na sadakaMiaka arobaini katika jangwa, enyi nyumba ya Israeli?

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:42 katika mazingira