Mdo 7:43 SUV

43 Nanyi mlichukua hema ya Moleki,Na nyota za mungu wenu Refani,Sanamu mlizozifanya ili kuziabudu;Nami nitawafahamisha mwende mbali kupita Babeli.

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:43 katika mazingira