Mdo 7:46 SUV

46 aliyepata fadhili mbele za Mungu, naye aliomba ampatie Mungu wa Yakobo maskani.

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:46 katika mazingira