Mdo 7:47 SUV

47 Lakini Sulemani alimjengea nyumba.

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:47 katika mazingira