Mdo 7:48 SUV

48 Ila Yeye aliye juu hakai katika nyumba zilizofanywa kwa mikono, kama vile asemavyo nabii,

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:48 katika mazingira