Mdo 7:49 SUV

49 Mbingu ni kiti changu cha enzi,Na nchi ni pa kuwekea miguu yangu;Ni nyumba gani mtakayonijengea? Asema Bwana,

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:49 katika mazingira