Mdo 7:50 SUV

50 Au ni mahali gani nitakapostarehe?Si mkono wangu uliofanya haya yote?

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:50 katika mazingira