Mdo 7:45 SUV

45 ambayo baba zetu, kwa kupokezana, wakaiingiza pamoja na Yoshua katika milki ya Mataifa wale, ambao Mungu aliwafukuza mbele ya baba zetu, mpaka siku za Daudi;

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:45 katika mazingira