Amos 4 EAB

1 Entzun hitz hau,Samariako andreok,Baxango behiak bezainguri zaretenok:jende xehea zapaltzen duzue,behartsuak bidegabeki erabiltzen;«Ekarri ardoa, edan dezagun»agintzen diezue senarrei.

2 Zin hau egin du Jaunakbere santutasunagatik:«Badatoz egunak,arrainak amuz bezala,kakoan loturikeramango zaituztetenekoak;eraman,baita gelditutako bakarrak ere.

3 Harresi-zuloetatik irtengo zarete,bakoitzak bere aurreanizango duenetik,eta iparralderantzjaurtiko zaituztete».

«Ez zarete niregana itzuli»

4 Honela dio Jainko Jaunak:«Zoazte Betelgo santutegiranire kontra errebelatzeko,eta Gilgalerazuen errebeldiak ugaritzeko;eskaini goizero zeuen sakrifizioak,eta hiru egunero hamarrenak;

5 eskaini legamiadun ogiaesker oneko oparitzat;aldarrikatuzeuen borondatezko eskaintzak,horixe baituzue atsegin,Israelgo seme-alabok».

6 Honela dio Jaunak:«Gosea bidali dizuet hiri guztietara,ogi-falta zeuen bizilekuetara.Hala ere, ez zarete niregana itzuli.Nik, Jaunak, esana.

7 «Euria ukatu dizuetuztaroa baino hiru hilabetelehenagotik ere;hiri batean euria eginarazi duteta bestean ez;etxalde batek euria hartu du,eta bestea, euririk ezean,lehortu egin da.

8 Jendea badoa herriz herri ur bila,baina ez du behar adina aurkitzen.Hala ere, ez zarete niregana itzuli.Nik, Jaunak, esana.

9 «Haize erreaz eta gorrinaz jo ditutzuen baratze eta mahastiak;pikondo eta olibondoakmatxinsaltoak jan ditu.Hala ere, ez zarete niregana itzuli.Nik, Jaunak, esana.

10 «Izurria bidali dut zuenganaEgiptokoaren antzekoa.Zuen gazteak ezpataz hilarazi dituteta zuen zaldiak etsaien esku utzi.Zuen sudurretaraino igoarazi duthildakoen kiratsa,guda-kanpalekuetan.Hala ere, ez zarete niregana itzuli.Nik, Jaunak, esana.

11 «Irauli egin zaituztet,Sodoma eta Gomorrairauli nituen bezala;sutatik ateratako ilintiaren antzeralibratu zarete.Hala ere, ez zarete niregana itzuli,Nik, Jaunak, esana.

12 «Horregatik, bada,zu zigortzera nator, Israel;eta zigortzera natorkizunez gero,presta zaitezzeure Jainkoaren aurreanagertzeko».

13 Jainkoa damendiak eratu dituena,eta haizea sortu duena,gizakiari bere burubideakagertzen dizkiona,ilunpea egunsenti bihurtzen duena,mundu guztiaren gainetik dagoena.Jauna du izena,Jainko ahalguztiduna.

Kapituluak

1 2 3 4 5 6 7 8 9