Nahum 1 EAB

1 Hona hemen Niniveri buruzko mezua, Jaunak Nahum elkoxtarrari agertu ziona.

Jauna Jainko beldurgarri eta on

2 Jauna, Jainko espatsueta mendekatzailea da.Bai, mendekatzailea da Jauna,zorrotza haren haserrea.Jauna mendekatu egiten dabere etsaien kontra,eutsi egiten dioarerioenganako haserreari.

3 Haserregaitza da Jauna,baina ahalmen handikoa,eta ez du errudunazigorrik gabe uzten.Ekaitza eta haize-erauntsiasortzen ditu ibiltzean;bere oinez harrotzen duen hautsdira lainoak.

4 Jaunak itsasoari mehatxu egineta itsasoa lehortu,ibai guztiak agortu.Gorri geratzen diraBaxango larreak eta Karmel gaina,Libano loratua zimel.

5 Hura agertzean,dardaraz jartzen dira mendiak,koloka muinoak;haren aurreanikaratu egiten da lurra,baita munduaeta bertan bizi direnak ere.

6 Nork iraun zutikharen suminaren aurrean?Nork egin aurreharen haserre biziari?Sua bezala isurtzen daharen sumina,eta harkaitzak zartatu egitenharen aurrean.

7 Ona da Jauna,gordeleku larrialdi-egunean.Arretaz hartzen ditubabes eske doazkionak,

8 urek gainezka egiten dutenean.Baina suntsitu egiten dituaurka dabilzkionak,ilunpetara botatzen etsaiak.

Ninive eta Judarentzat mezuak

Judako buruzagiei

9 Zer asmo darabilzueJaunaren aurka?Etsaiak erabat ezerezten ditu hark:ez dira bi aldiz altxatuko.

10 Nahaspilaturik daudenlaharren antzeko dira,mozkortzeraino edanak daude;belar iharra bezalaerabat erreko dituzte.

Niniveri

11 Ninive, zuregandik atera daJaunaren aurkaasmo txarrak darabiltzana,burutazio gaiztoak dituen gizona.

Judari

12 Honela diotsa Jaunak Judari:«Zure etsaiak,indartsu eta ugari badira ere,garbitu egingo dituzte,galdu egingo.Makurrarazi zaitut, bai,baina ez zaitut gehiagonahigabetuko;

13 orain hautsiko dutzapaltzen zaituen uztarria,orain apurtuko zure kateak».

Niniveko erregeari

14 Zure aurka, ordea,Niniveko errege,hauxe erabaki du Jaunak:«Ez duzu izangozeure izeneko ondorengorik.Birrindu egingo ditutzure jainkoen etxeetanzurezko eta metalezko idoloak.Zure hilobia prestatzen ari naiz,deus ere ez zara-etanire aurrean».

Kapituluak

1 2 3