Mateo 20 EAB

Mahasti-langileen parabola

1 «Izan ere, Jainkoaren erregetzarekin mahasti-nagusiarekin bezala gertatzen da. Goizean goiz bere mahastirako langile bila atera zen.

2 Eguneko lanaren ordainetan zilarrezko txanpon bana emateko tratua egin ondoren, mahastira bidali zituen langileak.

3 «Goizeko bederatziak aldera berriro atera zen eta, beste batzuk plazan lanaren zain ikusirik,

4 esan zien: “Zoazte zuek ere nire mahastira, eta ordainduko dizuet bidezko dena”.

5 Eta haiek ere joan egin ziren.«Atera zen berriro hamabiak aldera eta hirurak aldera, eta gauza bera egin zuen.

6 «Arratsaldeko bostak aldera ere atera zen eta, bertan batzuk geldi aurkiturik, esan zien: “Zertan zaudete hemen egun osoan lanik egin gabe?”

7 Erantzun zioten: “Ez gaitu inork lanerako hartu”. Hark, orduan: “Zoazte zuek ere nire mahastira”.

8 «Iluntzean, nagusiak mahastiko arduradunari esan zion: “Deitu langileei, eta emaiozu bakoitzari bere soldata, azkenekotik hasi eta lehenengora”.

9 «Etorri ziren, bada, arratsaldeko bostetakoak, eta zilarrezko txanpon bana jaso zuten.

10 Lehenengo ordukoek, txanda iritsi zitzaienean, besteek baino gehiago jasoko zutela uste zuten; baina haiek ere zilarrezko txanpon bana jaso zuten.

11 «Orduan, nagusiagatik gaizki-esaka hasi ziren; eta esan zioten berari:

12 “Azkeneko hauek ez dute ordubete besterik lan egin eta guri adina ordaindu diezu, egun osoko nekea eta beroa jasan ditugunoi adina!”

13 Baina nagusiak erantzun zion haietako bati: “Adiskide, ez dizut bidegabekeriarik egiten; ez al dugu tratua zilarrezko txanpon batean egin?

14 Tori dagokizuna eta zoaz; zuri adina eman nahi diot azkeneko honi ere.

15 Ezin ote dut neure diruaz nahi dudana egin? Ala ni ona naizelako ezinikusia didazu?”

16 «Horrela, azkenekoak lehenengo izango dira eta lehenengoak azkeneko».

Jesusek nekaldi-piztuerak hirugarrenez iragarri

17 Jerusalemera igotzen ari zela, Jesusek hamabi ikasleak aparte hartu eta esan zien bidean:

18 «Hara, Jerusalemera igotzen ari gara, eta Gizonaren Semea apaizburuen eta lege-maisuen eskuetara emango dute; heriotzara kondenatuko dute

19 eta atzerritarren eskuetara emango, hartaz iseka daitezen, zigortu eta gurutziltza dezaten; baina hirugarren egunean piztu egingo da».

Zebedeoren semeen handinahia

20 Zebedeoren emaztea bere semeekin Jesusi hurbildu eta aurrean ahuspeztu zitzaion eskabide bat egiteko.

21 Jesusek galdetu zion:—Zer nahi duzu?Eta hark:—Agindu ezazu nire bi seme hauek, zu errege izatean, bata zure eskuinean eta bestea ezkerrean jar daitezela.

22 Jesusek erantzun:—Ez dakizue zer eskatzen ari zareten. Gauza al zarete nik edan behar dudan edari saminetik edateko?—Bai, gauza gara —esan zioten.

23 Jesusek, orduan:—Nire edari saminetik edan, bai, edango duzue; baina nire eskuin-ezkerretan eseri ahal izate hori ez dago nire esku inori ematea; nire Aitak norentzat prestatua duen, hari emango zaio.

Zerbitzua ikasleen lege

24 Beste hamarrak, hori entzutean, bi anaien aurka haserre jarri ziren.

25 Baina Jesusek dei egin eta esan zien: «Dakizuenez, herrietako buruzagiek menpean hartzen dituzte herriak, eta handi-mandiek beren agintea ezartzen diete.

26 Zuen artean, ordea, ez du horrela izan behar. Zuen artean handien izan nahi duena izan bedi zuen zerbitzari.

27 Eta zuen artean lehenengo izan nahi duena izan bedi guztion morroi.

28 Gizonaren Semea bezala: hura ez da etorri zerbitzatua izatera, zerbitzari izatera baizik, bere bizia guztien alde ordainsaritzat ematera».

Jesusek bi itsu sendatu Jerikon

29 Haiek Jerikotik irteten ari zirela, jendetza handia zihoan Jesusen ondoren.

30 Bide-ertzean eserita zeuden bi itsu, Jesus igarotzen ari zela entzunik, oihuka hasi ziren:—Erruki zakizkigu, Jauna, Daviden Semea!

31 Jendeak gogor egiten zien, isilarazteko; baina haiek areago oihu:—Erruki zakizkigu, Jauna, Daviden Semea!

32 Gelditu zen Jesus, dei egin eta esan zien:—Zer nahi duzue niregandik?

33 Haiek erantzun:—Begiak zabaltzea, Jauna!

34 Jesusek, gupidaturik, begiak ukitu zizkien, eta une berean ikusmena etorri zitzaien berriro. Eta Jesusen ondoren joan ziren.

Kapituluak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28