Mateo 24 EAB

Jesus eskatologiaz mintzo (24,1—25,46)

Sarrera: tenplua suntsitua izango

1 Jesus tenplutik atera eta bazihoan. Orduan, ikasleek hurbildu eta tenpluko eraikinak erakutsi zizkioten.

2 Baina Jesusek esan zien: «Ikusten duzue hori guztia, ezta? Ba, benetan diotsuet: Ez da hemen harririk harri gainean geldituko: dena suntsituko dute».

Azkenaren aurreko seinaleak

3 Gero, Oliamendin eserita zegoela, ikasleek bakarrean hurbildu eta galdetu zioten: «Esaguzu noiz gertatuko den hori, eta zein izango den zure etorreraren eta munduaren azkenaren ezaugarria».

4 Jesusek erantzun zien: «Kontuz! Ez zaitzatela inork engaina!

5 Asko etorriko dira, nire izena berenganatuz eta esanez: “Ni naiz Mesias”; eta jendea franko engainatuko dute.

6 Gerra-hots eta zurrumurruak entzungo dituzue. Begira, ez izutu, gertatu beharrekoa baita hori guztia; baina oraindik ez da azkena.

7 Izan ere, nazioa nazioaren kontra eta erreinua erreinuaren kontra altxatuko dira; goseteak eta lurrikarak izango dira han eta hemen.

8 Baina hori guztia erdiminen hasiera da.

9 «Zori larrian jarriko zaituztete eta hil egingo; herri guztiek gorroto izango dizuete niregatik.

10 Orduan, askok fedeari uko egingo diote, eta elkar saldu eta gorrotatuko dute.

11 Anitz sasiprofeta altxatuko dira eta asko engainatuko dituzte.

12 Eta gaiztakeria ugaltzean, gehienen maitasuna hoztu egingo da;

13 baina azkeneraino sendo irauten duena, horixe izango da salbatua.

14 Mundu guztian hots egingo da Jainkoaren erregetzaren berri on hau, herri guztiek haren berri izan dezaten. Orduan etorriko da azkena.

Larrialdi izugarria

15 «Daniel profetak aipatzen duen profanatzaile higuingarria toki santuan ezarria ikusiko duzuenean —irakurleak uler beza—,

16 orduan, Judean daudenek ihes egin bezate mendietara;

17 etxe gainean dagoena ez bedi jaits etxeko gauzak hartzera,

18 eta soroan dena ez bedi itzul soingaineko bila.

19 Dohakabeak egun haietan haurdun daudenak eta bularreko haurrak dituztenak!

20 Eskatu Jainkoari, ihes egin beharra neguan edo larunbatez gerta ez dakizuen.

21 Zeren munduaren hasieratik orain arte izan ez den eta izango ez den bezalako larrialdi handia izango baita orduan.

22 Eta Jainkoak aldi hori laburtuko ez balu, ez litzateke inortxo ere bizirik aterako; baina, aukeratuak direla eta, laburtu egingo ditu egun horiek.

23 «Orduan, norbaitek “Hona hemen Mesias” edo “Hara han” esango balizue, ez sinetsi.

24 Izan ere, gezurrezko mesiasak eta sasiprofetak agertuko dira eta aukeratuak berak ere, ahal balitz, engainatzeko moduko mirari handiak eta egintza harrigarriak egingo dituzte.

25 Horra, jakinaren gainean jarri zaituztet aldez aurretik.

26 Beraz, norbaitek “Hara, basamortuan dago” esaten badizue, zuek ez irten, edo “Hara, etxe barruan dago” esaten badizue, ez sinetsi.

27 Izan ere, tximistak une batean sortaldetik sartalderaino argi egiten duen bezala, hala izango da Gizonaren Semearen etorrera.

28 Sarraskia non, han biltzen dira putreak.

Gizonaren Semearen etorrera

29 «Egun haietako larrialdiaren ondoren, berehala, eguzkia ilunduko da, ilargiak ez du argirik egingo, izarrak zeru goitik amilduko dira, eta ortzia dardarka ariko.

30 Orduan, Gizonaren Semearen seinalea azalduko da zeruan, eta lurreko leinu guztiak bular-joka ariko dira, Gizonaren Semea zeruko hodei artean ahalmen eta aintzaz beterik etortzen ikustean.

31 Orduan, bere aingeruak bidaliko ditu turuta-hots ozenez, eta haren aukeratuak bilduko dituzte lau haizeetatik, lur-muga batetik besteraino.

Ez dakizue hau guztia noiz izango den. Egon erne!

32 «Ikasi pikondoaren irudi honetatik: kimua berritzen eta hostoa zabaltzen zaioneko, badakizue uda hurbil dela.

33 Era berean, gauza horiek ikustean, jakizue hurbil dela, Gizonaren Semea ate ondoan duzuela.

34 Benetan diotsuet: Gizaldi honetakoak hil baino lehen gertatuko dira gauza guztiok.

35 Zeru-lurrak igaroko dira, baina nire hitzak ez dira bete gabe igaroko.

36 «Baina zein egunetan edo ordutan gertatuko den, ez daki inork, ez zeruko aingeruek, ez Semeak, Aitak bakarrik baizik.

37 Noeren garaian bezala gertatuko da Gizonaren Semearen etorrerakoan.

38 Uholdearen aurretik, jan-edanean ziharduen eta ezkondu egiten zen jendea, Noe ontzian sartu zen arte;

39 eta ez ziren konturatu, uholdea iritsi eta denak eraman zituen arte. Gauza bera gertatuko da Gizonaren Semearen etorrerakoan ere.

40 Soroan izango diren bi gizonetatik, bata eraman eta bestea utzi egingo dute;

41 errotan ehotzen ariko diren bi emakumeetatik, bata eraman eta bestea utzi egingo dute.

42 Zain egon, beraz, ez baitakizue zein egunetan etorriko den zuen Jauna.

43 Gogoan hartu hau: etxeko nagusia, lapurra gaueko zein ordutan etorriko den jakingo balu, zain egongo litzateke eta ez luke etxea zulatzen utziko.

44 Prest egon, bada, zuek ere, gutxien uste duzuen orduan etorriko baita Gizonaren Semea.

Zerbitzuan leial iraun

45 «Izan zaitezte morroi leial eta zentzuduna bezala, nagusiak etxeko morroiei bere orduan janaria banatzeko eginkizuna eman diona bezala.

46 Zorionekoa morroi hori, nagusiak, iristean, agindua egiten aurkitzen badu.

47 Benetan diotsuet: Bere ondasun guztien buru ipiniko du.

48 Baina morroia gaiztoa bada eta, nagusiak luzatu egingo duelakoan,

49 bere morroikideak jotzen eta mozkorrekin jan-edanean hasten bada,

50 gutxien espero duen egunean eta gutxien uste duen orduan etorriko zaio nagusia,

51 eta zigorrik gogorrena ezarriko dio eta itxurazaleek merezi duten zoria emango. Negarra eta hortz-karraska izango dira han.

Kapituluak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28