Josua 22:19 SFB15

19 Men om landet som ni fått till besittning är orent, så kom över till det land som Herren har tagit till besittning, där Herrens tabernakel har sin plats, och ha era besittningar där bland oss. Var inte upproriska mot Herren och trotsa oss inte genom att bygga er ett altare som är ett annat än Herren vår Guds altare.

Läs fullständig kapitel Josua 22

Visa Josua 22:19 i sitt sammanhang