Josua 22:7 SFB15

7 Åt ena hälften av Manasse stam hade Mose gett land i Bashan, och åt andra hälften hade Josua gett land med deras bröder på andra sidan Jordan, på västra sidan. När Josua nu sände i väg dem till sina tält, välsignade han dem

Läs fullständig kapitel Josua 22

Visa Josua 22:7 i sitt sammanhang