Epaileak 5 EAB

Deboraren kantuaDeboraren kantu hau Bibliako zaharrenetarikoa da.

1 Egun hartan, Deborak eta Abinoamen seme Barakek honela kantatu zuten:

2 «Prest daude israeldarrak gudurako,herriak bere burua eskaintzen du.Goretsi Jauna!

3 Entzun, erregeok!Adi, nagusiok!Nik nahi diot Jaunari kantatu,Jauna, Israelen Jainkoa, goraipatu.

4 Zu Seirtik ateratzean, Jauna,Edomgo zelaietan barrenaaurrera egitean,lurra ikaratu egin zen,ortzia dardaratu;hodeiek euria isuri zuten,

5 mendiek behea jo,Jauna, Sinaiko Jauna,Israelen Jainkoa igarotzean.

6 «Anaten seme Xamgarrenegunetan,Jaelen egunetan,ezin zen bideetan ibili,bidaiariek zeharbidezibili behar zuten.

7 Ez zegoen buruzagirik,ez zegoen bat ere Israelen,neu, Debora, altxatu nintzen arte,Israelen amatzatagertu nintzen arte.

8 Beste jainko batzukaukeratu zituzten,gudua gainean zuten arren.Ez zuten babeskirik, ez lantzarikIsraelgo berrogei mila gizonek.

9 «Israelgo gudalburuekinnire bihotza,beren burua eskaintzen dutenherritarrekin.Goretsi Jauna!

10 Asto zuri baten gainean,tapiz gainean eseriak zoaztenoketa oinez zoaztenok, entzun

11 putzuetan urabanatzen dutenen oihua:Jaunaren garaipenakontatzen ari dira,bere indarrez Israeliemaniko garaipena.Jaunaren herriahiriko ateetara jaitsi da.

12 Esna, itzar zaitez, Debora,itzarri, esnatu,kanta ezazu!Jaiki, Barak,hartu zeure gatibuak,Abinoamen seme horrek!

13 «Jaitsi dira bizirik geldituakhandiekin batera;jaitsi daJaunaren herriaausartekin batera,nik, Deborak, deitua.

14 Efraimdarrek menderatu duteAmalek;haien atzetik benjamindarrak datoz,beraien gudari artean.Makirren senitartetik datozzure gudalburuaketa Zabulonengandikaginte-makila dutenak.

15 Isakartarren buruzagiakDeborarekin joan diraeta, isakartarrak bezala,Barak ere bai,haren ondoren lasterka lautadan.Rubendarren familietanhandiak erabakiak!

16 Zergatik gelditu zara, bada,eskortetan, Ruben,artzain-txistuak entzuten?Rubendarren familietanhandiak erabakiak!

17 Galaaden jendeaJordanez beste aldera gelditu zen.Danen leinuakzergatik gelditu zirenitsasontzietan?Axertarrak itsasbazterreangelditu ziren eseriaketa beren portuetan jarraitzen dute.

18 Zabulondarrek, bai,ia hiltzeraino arriskatu zuten bizia,orobat Neftalik ere zelai garaietan.

19 Erregeak etorri ziren borrokara,borrokatu ziren Kanaango erregeakTaanaken,Megidoko iturriaren ondoan;ez zuten ganorazkoharrapakinik hartu.

20 Ortziko izarrak ere borrokatu ziren,beren ibiltokietatik borrokatuSiseraren aurka.

21 Kixon errekak ezabatu zituen,antzinako erreka hark,Kixon errekak.Aurrera! Eutsi gogor!

22 Orduan, zaldien hanka-hotsaentzun zen, lurra joz,zaldiak bizkor lauoinka.

23 «Jaunaren aingeruak dio:“Madarikatua Meroz hiria,madarikatuak hango bizilagunak,ez baitziren etorriberen gudari ausartekinJaunari laguntzera!”

24 «Emakumeetan bedeinkatuena Jael,Heber kendarraren emaztea,emakume nomaden arteanbedeinkatuena!

25 Siserak ura eskatu zioneta Jaelek esnea eman,esnegaina errege-katiluan.

26 Hartu zuen ezkerraz ziriaeta eskuinaz langileen mailua,jo zuen Siseraeta burua txikitu zion,bekokia zanpatu eta zulatu zion.

27 Jaelen oinetara makurtu zen,erori eta lurrean gelditu zerraldo.Beraren oinetaramakurtu zen tokianerori zen hilotz.

28 «Siseraren amak,leihotik begira,leiho-saretik oihuka, zioen:“Zergatik dator hain beranduharen guda-gurdia?Zergatik hain geldoharen zaldiak?”

29 Damarik argienak erantzuten dio,eta berak bere buruarierrepikatzen:

30 “Aurkitutako harrapakinakbanatzen ari dira, noski!Bana, bina neskatxagudari bakoitzari,kolorezko ehunak Siserarentzat,kolorezko oihalak:koloretan bordaturiko oihalakharen leporako”.

31 «Gal bitez horrelazure etsaiak, Jauna.Zure adiskideak, aldiz,izan bitez eguzkiaegunsentian bezain bizi!»Hauen guztien ondoren, bakean bizi izan ziren israeldarren herrialdean berrogei urtez.

Kapituluak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21