Zakarias 1 EAB

Jaunak konbertsiora dei

1 Darioren erregealdiko bigarren urtean, zortzigarren hilean, Idoren seme zen Berekiasen seme Zakarias profetari mintzatu zitzaion Jauna.

2-3 Israeldarrei mezu hau iragartzeko agindu zion Jaun ahalguztidunak: «Ni, Jauna, oso haserre jarri nintzen zuen arbasoen aurka. Zuek, hala ere, itzul zaitezte niregana eta itzuliko naiz ni zuengana. Hala diot nik, Jaun ahalguztidun honek.

4 Ez zaitezte izan zeuen arbasoen antzeko. Orduko profetek ere hots egiten zieten Jaun ahalguztidunaren dei hau: “Itzul zaitezte zuen bide eta egintza gaiztoetatik”. Baina ez zidaten entzun, ezta jaramonik egin ere. Hala diot nik, Jaun honek.

5 Non dira orain zuen arbasoak? Eta profetak betiko bizi ote dira?

6 Nire zerbitzari profetei eman nizkien hitz eta aginduek, ordea, zentzarazi zituzten azkenik zuen arbasoak. Eta itzuli egin ziren niregana, aitortuz, nik, Jaun ahalguztidun honek, beren bide eta egintzen arabera erabili nituela, erabakia neukanez».

ZORTZI IKUSKARIAK (1,7—8,23)

Lehen ikuskaria: zaldizkoak

7 Darioren erregealdiko bigarren urtean, Xebat deritzan hamaikagarren hilaren hogeita lauan, Idoren seme zen Berekiasen seme Zakarias profetari mezua eman zion Jaunak. Hona Zakariasen azalpena.

8 Gau-ikuskari batean, zaldizko bat ikusi nuen zaldi gorri baten gainean, zulogune batean geldirik, sastraka artean; haren atzean, zenbait zaldi gorri, nabar eta zuri.

9 Eta galdetu nuen:—Zer adierazten dute, jauna?Niri adierazpenak emateko zegoen aingeruak erantzun zidan:—Erakutsiko dizut zer adierazten duten.

10 Orduan, sastraka artean zegoenak esan zidan:—Lurra arakatzeko Jaunak bidali dituenak dira hauek.

11 Zaldizkoek sastraka artean zegoen Jaunaren aingeruari adierazi zioten:—Arakatu dugu lurra, eta bakean eta bare aurkitu dugu.

12 Orduan, Jaunaren aingeruak esan zuen:—Jaun ahalguztiduna, noiz arte iraungo duzu Jerusalemez eta Judako beste herriez errukitu gabe? Badira hirurogeita hamar urte haien aurka haserre zaudela.

13 Orduan, Jaunak hitz atsegin eta pozgarriak erantzun zizkion adierazpenak egiten zizkidan aingeruari.

Jerusalem berreraikia

14 Aingeruak Jaun ahalguztidunaren mezu hau aldarrikatzeko agindu zidan:«Maitasun biziz maite dut Jerusalem,espa handiz Sion;

15 horregatik, haserre gorritan nagoatzerriko nazio ustetsuen aurka:nik neure haserrea arindu nuelarik,haiek nire herriahondatzen lagundu zutelako».

16 Orain, bada, honela dio Jaunak:«Erruki natzaio Jerusalemi:nire etxea berriro eraikiko dute,baita hiri osoa ere».

17 Aingeruak Jaun ahalguztidunaren beste mezu hau ere aldarrikatzeko agindu zidan:«Berriro ere gainez egingo duteondasunez nire hiriek,berriro kontsolatuko dut Sion,nire aukeratua izango daberriro Jerusalem».

Kapituluak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14