Nehemia 11 SSO61SO

Ba fihlileng botjha ba newa ditulo Jerusalema le naheng e ka mathoko.

1 Dihlooho tsa setjhaba, tsona di ne di se di ahile Jerusalema; haele ba bang ba setjhaba, ha laolwa ka lotho hore hara ba leshome e mong a tle a ahe Jerusalema, motseng o halalelang, ba bang ba robileng mono o le mong ba ahe metseng.

2 Setjhaba sa hlohonolofatsa batho bohle ba ithaopileng ka thato ya bona ho aha Jerusalema.

3 Ke tsena dihlooho tsa mathoko tse ileng tsa aha Jerusalema, athe Baiseraele, ba bang, le baprista, le Balevi, le Banethinime, le bara ba bafo ba Salomone, ba ya aha metseng ya Juda, e mong le e mong naheng e ruilweng ke yena, motseng wa hae.

4 Jerusalema, ha aha ba bang ba bana ba Juda le ba bana ba Benjamine. Baneng ba Juda, ya eba Athaia, mora Osiase, mora Sakaria, mora Amaria, mora Shefathia, mora Mahalaleele, wa bana ba Peretse,

5 le Maaseia, mora Baruke, mora Kole-Hose, mora Hasaia, mora Adaia, mora Jojaribe, mora Sakaria, mora Shiloni.

6 Kaofela ha bana ba Peretse ba ahileng Jerusalema e ne e le banna ba bahale ba makgolo a mane a mashome a tsheletseng makgolo a mane a mashome a tsheletseng a metso e robileng meno e le mmedi.

7 Bara ba Benjamine ke bana: Sallu, mora Meshullame, mora Joede, mora Pedaia, mora Kolaia, mora Maaseia, mora Ithiele, mora Esaia.

8 Kamora hae, ya eba Gabbai le Sallai, ba etsa batho ba makgolo a robileng mono o le mong a mashome a mabedi a metso e robileng meno e le mmedi.

9 Joele, mora Sikri, a bewa mohlahlobi wa bona; Juda, mora Hassenua, yena a bewa mohlahlobi wa bobedi motseng.

10 Bapristeng, ya eba Jedaia, mora Jojaribe, le Jakine,

11 le Seraia, mora Hilkia, mora Meshullame, mora Tsadoke, mora Merajothe, mora Akitube, modisa wa ntlo ya Modimo;

12 hammoho le banababo bona ba neng ba etsa tshebeletso ya ntlo, e le batho ba makgolo a robileng meno e le mmedi a mashome a mabedi a metso e mmedi; le Adaia, mora Jerohame, mora Pelalia, mora Amtsi, mora Sakaria, mora Pashkure, mora Malkija,

13 le banababo e leng dihlooho tsa matlo a bontata bona, e le batho ba makgolo a mabedi a mashome a mane a metso e mmedi; le Amashai, mora Asareele, mora Aksai, mora Meshillemothe, mora Immere,

14 le banababo bona, banna ba bahale, ba neng ba etsa lekgolo le nang le mashome a mabedi a metso e robileng meno e le mmedi; mohlahlobi wa bona e ne e le Sabdiele, mora Gedolime.

15 Ho Balevi, ya eba Shemaia, mora Hashube, mora Asrikame, mora Hashabia, mora Bunni,

16 le Shabbethai, le Josabade ba neng ba hlahloba mosebetsi wa kantle wa ntlo ya Modimo; e ne e le ba bang ba dihlooho tsa Balevi.

17 E mong e ne e le Matthania, mora Mikea, mora Sabdi, mora Asafe, hlooho, ya neng a qala ho phokola thoko thapelong; wa bobedi hara banababo e ne e le Bakbukia; e mong hape e ne e le Abda, mora Shammua, mora Galale, mora Jeduthune.

18 Kaofela ha Balevi ba neng ba le motseng o halalelang ba ne ba etsa makgolo a mabedi a mashome a robileng meno e le mmedi a metso e mene.

19 Ho balebedi ba menyako, ya eba Akkube, le Thalmone, le banababo bona ba neng ba lebela menyako, ba ne ba etsa lekgolo le nang le mashome a supileng a metso e mmedi.

20 Ba bang ba Iseraele, le baprista, le Balevi, ba ne ba ahile metseng yohle ya Juda, e mong le e mong lefeng la hae.

21 Banethinime bona ba ne ba ahile leralleng; Tsika le Gishpa e ne e le bahlahlobi ba Banethinime.

22 Mohlahlobi wa Balevi ba neng ba le Jerusalema e ne e le Ussi, mora Bani, mora Hashabia, mora Matthania, mora Mikea, wa bara ba Asafe, bao e neng e le dibini tse etsang tshebeletso ya ntlo ya Modimo.

23 Hobane bakeng sa bona, morena o ne a laetse hore moputso o beilweng o newe dibini, ka tsatsi le leng le le leng.

24 Phethahia, mora Meshesabeele, wa bara ba Sera, mora Juda, o ne a beilwe ke morena ho ela ditaba tsohle tsa setjhaba hloko.

25 Haele tsa metse le masimo a yona, bana ba Juda ba bang ba kile ba aha Kiryath-Arba le metseng ya teng, le Dibone le metseng ya teng, le Jekabtseele le metseng ya teng,

26 le Jeshua, le Molada, le Bethe-Palethe,

27 le Hatsare-Shuale, le Beerseba le metseng ya teng,

28 le Tsiklage, le Mekona, le metseng ya teng,

29 le Ene-Rimmone, le Tsorea, le Jarmuthe;

30 le Sanowa, le Adullame le metseng ya teng, le Lakishe le masimong a teng le Aseka le metseng ya teng. Ba hloma ditente tsa bona ho tloha Beerseba, ho isa kgohlong ya Hinnome.

31 Haele bana ba Benjamine, ba aha ho tloha Geba, le Mikmashe, le Aija, le Bethele le metseng ya teng,

32 le Anathothe, le Nobe, le Hanania,

33 Hatsore, Rama, Gitthaime,

34 Hadide, Tseboime, Neballathe,

35 Lode, le Ono, le Ge-Harashime.

36 Balevi ba bang, ba dikarolong tsa Bajuda, ba ya aha hara Babenjamine.

Khaolo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13