Nehemia 7 SSO61SO

Palo ya Baiseraele ba tlileng naheng ya Juda le Sorobabele.

1 Eitse hobane lerako le phethehe, ka kenya mamati a menyako, mme balebedi ba bewa kabelong ya bona, le tsona dibini, le Balevi.

2 Ka bea Hanani ngwaneso, le Hanania, molaodi wa qhobosheane, hore ba lebele Jerusalema; hobane e ne e le monna wa sebele, ya tshabang Modimo ho feta,

3 ka re ho bona: Menyako ya Jerusalema e se ke ya bulwa haese ha letsatsi le se le futhumetse; ha lona le sa ntsane le eme teng, ho ke ho kwalwe menyako, mme e tiiswe ka mekwallo; ba ahileng Jerusalema le ba etse balebedi, e mong le e mong sehlopheng sa hae, e mong le e mong maloka le ntlo ya hae.

4 Hobane motse o ne o le batsi, o le moholo, empa setjhaba sa teng se ne se se sekae, le wona matlo a ne a eso ho hahuwe.

5 Yaba Modimo wa ka o kenya pelong ya ka kgopolo ya ho phutha baholo le mahosana le setjhaba, hore ba balwe ka masika a bona. Ka fumana buka ya masika a ba neng ba tlile pele, ka fumana teng ho ngodilwe, ho thwe:

6 Ke bana batho ba naha ba kgutlileng kgolehong ba neng ba isitswe kgolehong ke Nebukadnesare, morena wa Babilona, ba boetseng ba kgutletse Jerusalema le Juda, e mong le e mong motseng wa habo,

7 ba tlileng le Sorobabele, le Joshua, le Nehemia, le Asaria, le Raamia, le Nahamani, le Mordekai, le Bilshane, le Misperethe, le Bigvai, le Nehume, le Baana.Palo ke ena ya banna ba setjhaba sa Iseraele:

8 Bana ba Pareoshe ba kete tse pedi tse nang le lekgolo le mashome a supileng a metso e mmedi;

9 bana ba Shefathia ba makgolo a mararo a mashome a supileng a metso e mmedi.

10 Bana ba Arake ba makgolo a tsheletseng a mashome a mahlano a metso e mmedi;

11 baneng ba Joshua bana ba Pakathe-Moabe ba lesika la Joabe ba kete tse pedi tse nang le makgolo a robileng meno e le mmedi a leshome le metso e robileng meno e le mmedi;

12 bana ba Elame ba sekete se nang le makgolo a mabedi a nang le mashome a mahlano a metso e mene;

13 bana ba Satthu ba makgolo a robileng meno e le mmedi a mashome a mane a metso e mehlano;

14 bana ba Sakkai ba makgolo a supileng a mashome a tsheletseng;

15 bana ba Binnui ba makgolo a tsheletseng a mashome a mane a metso e robileng meno e le mmedi;

16 bana ba Bebai ba makgolo a tsheletseng a mashome a mabedi a metso e robileng meno e le mmedi;

17 bana ba Asgade ba kete tse pedi tse nang le makgolo a mararo a mashome a mabedi a metso e mmedi;

18 bana ba Adonikame ba makgolo a tsheletseng a mashome a tsheletseng a metso e supileng;

19 bana ba Bigvai ba kete tse pedi tse nang le mashome a tsheletseng a metso e supileng;

20 bana ba Adine ba makgolo a tsheletseng a mashome a mahlano a metso e mehlano;

21 bana ba Athere ba lesika la Esekiase, ba mashome a robileng mono o le mong a metso e robileng meno e le mmedi;

22 bana ba Hashume ba makgolo a mararo a mashome a mabedi a metso e robileng meno e le mmedi;

23 bana ba Betsai ba makgolo a mararo a mashome a mabedi a metso e mene;

24 bana ba Harife ba lekgolo le le leng le nang le leshome le metso e mmedi;

25 bana ba Gibeone ba mashome a robileng mono o le mong a metso e mehlano;

26 banna ba Bethlehema le ba Nethofa ba lekgolo le nang le mashome a robileng mono o le mong a metso e robileng meno e le mmedi;

27 banna ba Anathothe, ba lekgolo le mashome a mabedi a metso e robileng meno e le mmedi;

28 banna ba Beth-Asmavethe ba mashome a mane a metso e mmedi;

29 banna ba Kiryathe-Jearime le Kefira le Beerothe ba makgolo a supileng a mashome a mane a metso e meraro;

30 banna ba Rama le Geba ba makgolo a tsheletseng a mashome a mabedi a motso o mong;

31 banna ba Mikmashe ba lekgolo le nang le mashome a mabedi a metso e mmedi;

32 banna ba Bethele le Ai ba lekgolo le nang le mashome a mabedi a metso e meraro;

33 banna ba Nebo e mong ba mashome a mahlano a metso e mmedi;

34 bana ba Elame e mong ba sekete se nang le makgolo a mabedi a mashome a mahlano a metso e mene;

35 bana ba Harime ba makgolo a mararo a mashome a mabedi;

36 bana ba Jeriko ba makgolo a mararo a mashome a mane a metso e mehlano;

37 baba ba Lode le Hadide le Ono ba makgolo a supileng a mashome a mabedi a motso o mong;

38 bana ba Senaa ba kete tse tharo tse nang le makgolo a robileng mono o le mong a mashome a mararo.

39 Haele baprista, ya eba bana ba Jedaia, wa ntlo ya Joshua, ba makgolo a robileng mono o le mong a mashome a supileng a metso e meraro;

40 bana ba Immere ba sekete se nang le mashome a mahlano a metso e mmedi;

41 bana ba Pashkure ba sekete se nang le makgolo a mabedi a mashome a mane a metso e supileng;

42 bana ba Harime ba sekete se nang le leshome le metso e supileng.

43 Haele Balevi, ya eba bana ba Joshua le Kadmiele, le bana ba Hodva, ba mashome a supileng a metso e mene.

44 Haele dibini, ya eba bana ba Asafe ba lekgolo le mashome a mane a metso e robileng meno e le mmedi.

45 Haele balebedi ba menyako, ya eba bana ba Shallume, bana ba Athere, bana ba Thalmone, bana ba Akkube, bana ba Hathitha, le bana ba Shobai; ba etsa lekgolo le nang le mashome a mararo a metso e robileng meno e le mmedi.

46 Haele Banethinime, ya eba bana ba Tsika, bana ba Hasufa, bana ba Tabbaothe,

47 bana ba Keroshe, bana ba Sia, bana ba Padone,

48 bana ba Lebana, bana ba Hagaba, bana ba Salmai;

49 bana ba Hanane, bana ba Giddele, bana ba Gakare,

50 bana ba Reaia, bana ba Retsine, bana ba Nekoda,

51 bana ba Gassame, bana ba Ussa, bana ba Paseha,

52 bana ba Besai, bana ba Mehunime, bana ba Nefushesime,

53 bana ba Bakbuke, bana ba Hakufa, bana ba Karhure,

54 bana ba Batslithe, bana ba Mehida, bana ba Harsha,

55 bana ba Barkoshe, bana ba Sisera, bana ba Thema,

56 bana ba Netsiha, le bana ba Hathifa.

57 Haele bana ba bafo ba Salomone, ya eba bana ba Sothai, bana ba Soferethe, bana ba Perida,

58 bana ba Jaala, bana ba Darkone, bana ba Giddele,

59 bana ba Shefathia, bana ba Hatthile, bana ba Pokerethe-Hatsebaime, le bana ba Amone.

60 Kaofela ha Banethinime le bana ba bafo ba Salomone ya eba makgolo a mararo a mashome a robileng mono o le mong a metso e mmedi.

61 Ba bang ke ba tlohileng Thele-Melha, le Thele-Harsha, le Kerub-Addone, le Immere, ba mpa ba sitwa ho supa matlo a bontata bona, le lesika la bona le pakang hore ke Baiseraele:

62 Ke bana ba Delaia, le bana ba Tobia, le bana ba Nekoda ba makgolo a tsheletseng a mashome a mane a metso e mmedi.

63 Hape, baneng ba baprista, ya eba bana ba Hobaia, le bana ba Hakkotse, le bana ba Barsillai bao ntata bona a neng a nyetse e mong wa baradi ba Barsillai Mogileade, a bile a rewa lebitso la habo bona.

64 Bano ba kile ba batla mangolo a mabitso a bona mangolong a masika, ba mpa ba se ke ba a fumana; ba balwa ke hona e le ba sa hlwekang, mme ba ntshwa bopristeng.

65 Mmusisi a ba bolella hore ba se no ya ntho tse halalelang, ho be ho hlahe moprista ya ka emang pela Modimo a tshwere Urime le Thummime.

66 Phutheho kaofela, ha e balwa hammoho, ya etsa dikete tse mashome a mane a metso e mmedi tse nang le makgolo a mararo a mashome a tsheletseng,

67 kantle ho makgoba a bona a banna le a basadi a neng a etsa dikete tse supileng tse nang le makgolo a mararo a mashome a mararo a metso e supileng; ba makgolo a mabedi a mashome a mane a metso e mahlano ba bona e ne e le dibini tsa banna le tsa basadi.

68 Hape, ba ne ba na le dipere tse makgolo a supileng a mashome a mararo a metso e tsheletseng, le dimulete tse makgolo a mabedi a mashome a mane a metso e mehlano,

69 le dikamele tse makgolo a mane a mashome a mararo a metso e mehlano, le diesele tse dikete tse tsheletseng tse nang le makgolo a supileng a mashome a mabedi.

70 Ba bang ba dihlooho tsa matlo a bontata bona ba ntshetsa mosebetsi dimpho. Mmusisi yena a ntshetsa bobolokelo sekete sa didarike tsa kgauta, le merifi e mashome a mahlano, le diaparo tsa baprista tse makgolo a mahlano a mashome a mararo.

71 Ho dihlooho tsa matlo a bontata bona, ba bang ba ntshetsa bobolokelo ba tjhelete tsa mosebetsi didarike tsa kgauta tse dikete tse mashome a mabedi, le dimina tsa silefera tse kete tse pedi tse nang le makgolo a mabedi.

72 Se kileng sa ntshwa ke ba bang ba setjhaba ke didarike tsa kgauta tse dikete tse mashome a mabedi, le dimina tsa silefera tse kete tse pedi, le diaparo tsa baprista tse mashome a tsheletseng a metso e supileng.

73 Jwale baprista, le Balevi, le balebedi ba menyako, le dibini, le bao e leng batho feela, le Banethinime, le Baiseraele bohle, ba aha metseng ya bona.Eitse ha ho thwasa kgwedi ya bosupa, bana ba Iseraele ba ne ba se ba le metseng ya bona.

Khaolo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13