Nehemia 4 SSO61SO

Mosebetsi wa lerako o ntse o ntshetswa pele, leha o hanelwa ke dira tsa Bajuda.

1 Eitse ha Sanballate a utlwa hobane re boetse re tsosa lerako, a belaela, a halefa haholo, mme a soma ka Bajuda.

2 Yaba o bua pela banababo le pela bahlabani ba Samaria, a re: Bajuda bano ba fokolang ba etsa eng? Na ba haha qhobosheane na? Na ba tla hlaba mahlabelo na? Na ba tla phetha jwale na? Na ba tla phedisa majwe ka ho a ntsha diqubung tseno tsa marole, haele moo a tjhele?

3 Tobia Moammone, ya neng a eme pela hae, a re: Mme seo ba se hahang, leha phokojwe e ka hlwella teng, e ka heletsa lerako la bona la majwe!

4 Oho, Modimo wa rona, utlwa kamoo re entsweng sekgobo kateng; o busetse dihlapa tsa bona hloohong tsa bona, mme o ba neele hore ba ya ho tlatlapuwa naheng ya kgoleho.

5 O se ke wa apesa bokgopo ba bona, mme o se ke wa hlakola sebe sa bona pela hao; hobane ba o halefisitse pela ba hahang.

6 Ra tsosa lerako jwalo, mme lerako lohle la kopanngwa ho isa bohareng ba lona; haele setjhaba, se ne se rata ho sebetsa.

7 Eitse ha Sanballate, le Tobia, le Baarabe, le Baammone, le Baashdode, ba utlwa hobane ho tsoswa ha marako a Jerusalema ho ntse ho tswela pele, le hobane dikgeo di se di batla di thibeha, ba halefa haholo,

8 ba ba ba dumellana kaofela morerong wa ho futuhela Jerusalema le wa ho o senya.

9 Empa rona, ra rapela Modimo wa rona, mme ka ho ba tshaba, ra bea balebedi motshehare le bosiu, hore re itshireletse ho bona.

10 Bajuda ba re: Matla a bajari a fokotse, athe marole a mangata; re fela re tla sitwa ho phetha lerako!

11 Athe dira tsa rona di ne di re: Ba ke ke ba tseba letho, ba ke ke ba bona letho, ho fihlela re ba re kena hara bona, re ba bolaya, re emisa mosebetsi.

12 Bajuda ba neng ba ahile pela bona, ba ne ba tla, ba re sebela morero oo ho fihlela haleshome ba etswa nqalong tsohle, ba re: E ka kgona le boele ho rona.

13 Yaba ke bea balebedi sephitshaneng se kamora lerako, dibakeng tse ahlameng; ka bea setjhaba teng ka masika a sona, ba ena le disabole tsa bona, le marumo a bona, le diqha tsa bona.

14 Ka tadima, ka ema, ka re ho baholo le ho mahosana le ho ba bang ba setjhaba: Le se ke la ba tshaba; le mpe le hopole Morena e moholo ya tshabehang, mme le lwanele banababo lona, le bara ba lona, le baradi ba lona, le basadi ba lona, le matlo a lona.

15 Eitse ha dira tsa rona di utlwa hoba taba tsa bona di tsejwa ke rona, kahoo Modimo wa qhala morero wa bona, mme bohle ra boela lerakong, e mong le e mong mosebetsing wa hae.

16 Ho tloha tsatsing leo, ba bang ba bahlanka ba ka ba nna ba sebetsa mosebetsi, ba bang bona ba ema ba tshwere marumo, le dithebe, le diqha, le ditshireletso tsa sefuba; balaodi bona ba ne ba eme kamora bohle ba ntlo ya Juda.

17 Ba hahang lerako, le bajari ba tse hahang, le babelesi ba tsona, ka tsoho le leng ba ne ba sebetsa mosebetsi, ka le leng ba ne ba tshwere dibetsa.

18 Bohle ba hahang, e mong le e mong o ne a itlamile ka sabole lethekeng, mme o ne a ntse a haha jwalo; haele ya letsang terompeta, o ne a eme pela ka.

19 Ka re ho baholo le ho mahosana le ho ba bang ba setjhaba: Mosebetsi o moholo, hape o namile; re qadikane hodima lerako, e mong le e mong o hole le ngwanabo.

20 Ha ho le jwalo, hlong le phuthehele ho rona nqalong efe le efe eo le tla utlwa modumo wa terompeta o etswa teng; Modimo wa rona o tla re lwanela.

21 Ra tshwara mosebetsi jwalo, ba bang ba rona ba ntse ba tshwere marumo, ho tloha ka meso ho isa ha dinaledi di hlaha.

22 Hape, mohlang oo, ka re ho setjhaba: E mong le e mong a ke o hlole bosiu le bahlanka ba hae kahare ho Jerusalema, hore bosiu ba tle ba re thuse ho lebela, mme motshehare ba tshware mosebetsi.

23 Haele nna le banabeso le bahlanka ba ka le balebedi ba ntatelang, re ne re sa hlobole diaparo tsa rona; e mong le e mong o ne a ntse a tshwere dibetsa tsa hae ho ya metsing.

Khaolo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13