Nehemia 5 SSO61SO

Setjhaba se qosa barui. — Nehemia o a se emela: molemo wa hae.

1 Ba setjhaba le basadi ba bona ba qosa banababo bona ba Bajuda ka lerata.

2 Ba bang ba ne ba re: Rona, le bara ba rona, le baradi ba rona, re bangata; re neeng koro, re tle re je, re phele.

3 Ba bang ba ne ba re: Rona, e ka kgona re etse masimo a rona le merara ya rona le matlo a rona ditebeletso; re neeng koro ka baka la tlala ena.

4 Hape, ba bang ba ne ba re: Re adimile ditjhelete ka masimo a rona le ka merara ya rona, re tle re ntshe lekgetho la morena.

5 Athe mmele ya rona e ka mmele ya banababo rona, bana ba rona e ka bana ba bona; leha ho le jwalo, rona, e ka kgona re ise bara ba rona le baradi ba rona bokgobeng; esita le jwale, baradi ba bang ba rona e se e le makgoba; re hloka matla a ho ithusa bakeng seo, kahobane masimo a rona le merara ya rona e se e le ya ba bang.

6 Eitse ha ke utlwa qoso eo le mantswe ao, ka halefa haholo.

7 Ka eletsana le pelo ya ka hore e ka kgona ke kgalemele baholo le mahosana. Ka re ho bona: E mong le e mong le adima banababo lona ka phahello. Yaba ke ba biletsa pitso e kgolo.

8 Teng, ka re ho bona: Re lopolotse banababo rona ba Bajuda, ba neng ba rekisitswe ditjhabeng, ka seo re neng re na le sona; mme ke lona kajeno le yang ho rekisa ka banababo lona! Hape, le re, ba ya ithekisa ho rona na? Yaba ba kgutsa, ba sa fumane taba eo ba ka fetolang ka yona.

9 Yaba ke re: Seo le se etsang hase setle. Ha ke re, le ne le tshwanetse ho tsamaya tshabong ya Modimo wa rona, re tle re se ke ra kgoptjwa ke ditjhaba tseo e leng dira tsa rona?

10 Tjhe, nna le banabeso le bahlanka ba ka, re ba adimile tjhelete le koro hodima phahello. A re leseleng hle phahello eo.

11 Hona kajeno, busetsang ho bona masimo a bona, le merara ya bona, le mehlware ya bona, le matlo a bona, le karolo ya lekgolo ya tjhelete, le ya koro, le ya veine e ntjha, le ya ole, eo le e nkileng ho bona ka mokgwa wa phahello.

12 Yaba ba re: Re tla ba buseletsa tsona, mme re ke ke ra ba batla letho; re tla etsa jwalokaha o bolela. Yaba ke bitsa baprista, ka ba hlapantsha hore ba tle ba etse ka polelo eo.

13 Ka udubatsa le sefuba sa seaparo sa ka, ka re: Modimo o ke o udubatse jwalo tlung ya hae le mosebetsing wa hae motho ka mong ya ke keng a phetha polelo ena; a fele a udubatswe jwalo, mme a tshollwe. Yaba phutheho kaofela e re: Ho be jwalo! Ba rorisa Jehova, mme setjhaba sa etsa ka polelo eo.

14 Ho hong ke hoba, haesale morena a ntaela hore ke be mmusisi wa bona naheng ya Juda, ho tloha selemong sa mashome a mabedi ho isa selemong sa mashome a mararo a metso e mmedi sa ho busa ha Artakserksese, e leng dilemo tse leshome le metso e mmedi, nna le banabeso, ha re a ka ra ja bohobe ba mmusisi.

15 Athe babusisi ba pele, ba nnileng ba eba teng pele ho nna ba ne ba imeditse setjhaba, ba nka bohobe le veine ho sona, ba nka le dishekele tse mashome a mane tsa silefera; hape, bahlanka ba bona ba ne ba busa ka thata hodima setjhaba; empa nna, ha ke a ka ka etsa jwalo ka baka la ho tshaba Modimo.

16 Hapehape, ka sebetsa mosebetsi wa lerako leo ka matla, mme ha re a ka ra rua masimo; le bahlanka ba ka kaofela ba ne ba bokelletswe mosebetsi.

17 Tafoleng ya ka, ho ne ho dula Bajuda le mahosana, banna ba lekgolo le nang le mashome a mahlano, kantle ho ba neng ba etla ba etswa ditjhabeng tse ka mathoko ho rona.

18 Haele ho neng ho apehelwa tsatsi le leng le le leng, ke ne ke apehelwa kgomo e nngwe le dinku tse tsheletseng tse kgethilweng le dikgoho; le veine e ngata e mefutafuta, ka leshome le leng le le leng la matsatsi. Leha ho le jwalo, bakeng sa tseo, ha ke a ka ka batla bohobe ba mmusisi, kahobane tshebeletso ena e ne e le boima hodima setjhaba sena.

19 Oho, Modimo wa ka, elellwa tsohle tseo ke di etseditseng setjhaba sena, o nketse hantle ka baka la tsona!

Khaolo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13