Nehemia 12 SSO61SO

Palo ya baprista le Balevi.

1 Baprista le Balevi ba kileng ba falla Babilona le Sorobabele, mora Salathiele, le Joshua, ke Seraia, Jeremia, Esdrase,

2 Amaria, Malluke, Hattushe,

3 Shekania, Rehume, Meremothe,

4 Iddo, Ginnethoi, Abija,

5 Mijamine, Maadia, Bilga.

6 Shemaia, Jojaribe, Jedaia,

7 Sallu, Amoke, Hilkia, le Jedaia. E ne e le bona dihlooho tsa baprista le tsa banababo bona mehleng ya Joshua.

8 Balevi e ne e le Joshua, Binnui, Kadmiele, Sherebia, Juda, Matthania, ya neng a tsamaisa difela, e le yena le banababo.

9 Bakbukia, le Unni, le banababo bona ba ne ba lebela hammoho le bona.

10 Joshua a tswala Jojakime, Jojakime a tswala Eliashibe, Eliashibe a tswala Jojada;

11 Jojada a tswala Jonathane, Jonathane a tswala Jaddua.

12 Mehleng ya Jojakime, dihlooho tsa matlo a bontata baprista e ne e le Meraia lesikeng la Seraia, le Hanania lesikeng la Jeremia;

13 le Meshullame ho la Esdrase, le Johanane ho la Amaria,

14 le Jonathane ho la Malluke, le Josefa ho la Shebania;

15 le Adna ho la Harime; le Helkai ho la Merajothe;

16 le Sakaria ho la Iddo; le Meshullame ho la Ginnethone;

17 le Sikri ho la Abija; le Pilthai ho la Minjamine le ho la Moadia;

18 le Shammua ho la Bilga; le Jonathane ho la Shemaia;

19 le Matthnai ho la Jojaribe; le Ussi ho la Jedaia;

20 le Kallai ho la Sallai; le Ebere ho la Amoke;

21 le Hashabia ho la Hilkia; le Nethaneele ho la Jedaia.

22 Haele Balevi, mabitso a dihlooho tsa matlo a bontata bona a ngolwa mehleng ya Eliashibe, le Jojada, le Johanane, le Jaddua; baprista bona, mabitso a dihlooho tsa bona a ngolwa mehleng ya puso ya Dariuse, Mopersia.

23 Bana ba Levi, bao e neng e le dihlooho tsa matlo a bontata bona, mabitso a bona a ngolwa bukeng ya ditaba tsa mmuso ho isa mehleng ya Johanane, mora Eliashibe.

24 Dihlooho tsa Balevi e ne e le Hashabia, Sherebia, le Joshua, mora Kadmiele; ba ne ba na le banababo bona ho boka le ho rorisa Jehova ka taelo ya Davida, monna wa Modimo, ka dihlopha tse tadimanang.

25 Haele Matthania, Bakbukia, Abdiase, Meshullame, Thalmone, Akkube, dibohodi le balebedi ba menyako, ba ne ba lebela mediko e pela menyako ya motse.

26 Bao ba ne ba le teng mehleng ya Jojakime, mora Joshua, mora Jotsadake, le mehleng ya Nehemia, mmusisi, le ya Esdrase moprista le mongodi.

Ho kgakolwa lerako la Jerusalema. — Ho boela ho lokiswa tse tla fepa baprista le Balevi.

27 Mohla kgakolo ya lerako la Jerusalema, Balevi ba ya latwa metseng yohle ya bona, ha thwe, ba tle Jerusalema, ba tle ba etse kgakolo ka thabo le ka dithoko le ka difela, ka disimbala le diphala le diharepa.

28 Bana ba dibini le bona ba phutheha naheng e teetseng Jerusalema hare le metseng ya Banethofa,

29 le Bethe-Gilgale, le naheng ya Geba le Asmavethe; hobane dibini di ne di ikgahetse metse ka nqa tsohle ho Jerusalema.

30 Baprista le Balevi ba itlhwekisa, hape ba hlwekisa setjhaba le menyako le lerako.

31 Yaba ke hlwesetsa dihlooho tsa Juda hodima lerako, ka bea dihlopha tse pedi tse kgolo tse binang, di eme ka ho koloka; se seng sa tsamaya hodima lerako nqa ho le letona, se lebile monyakong wa Moitedi;

32 sa latelwa ke Hosea le karolo e nngwe ya dihlooho tsa Juda,

33 le Asaria, le Esdrase, le Meshullame;

34 le Juda le Benjamine, le Shemaia, le Jeremia,

35 le bara ba baprista ba tshwereng diterompeta, Sakaria, mora Jonathane, mora Shemaia, mora Matthania, mora Mikea, mora Sakkure, mora Asafe,

36 le banababo e leng Shemaia, le Asareele, Milalai, Gilalai, Maai, Nethaneele, le Juda, le Hanani, ba ena le diletsa tsa Davida, monna wa Modimo. Mongodi Esdrase yena o ne a ba eteletse pele.

37 Eitse ha ba fihla monyakong wa Sediba, maloka le moo ba leng teng, ba ehlwa ka methati ya motse wa Davida ka moepa wa lerako le okametseng ntlo ya Davida, ho ya fihla monyakong wa Metsi, nqa botjhabatsatsi.

38 Sehlopha sa bobedi se binang sa tsamaya se ile ho teana le sa pele, ke se setse morao ke ena le karolo e nngwe ya setjhaba; ra tsamaya hodima lerako le okametseng tora ya Dibopi ho isa lerakong le sephara;

39 le kahodimo ho monyako wa Efraime, le monyako wa Kgale, le monyako wa Dihlapi, le tora ya Kananeele, le tora ya Hammea, ho ya fihla monyakong wa Dinku, mme ba ema monyakong wa Teronko.

40 Dihlopha tse pedi tse binang tsa ema pela ntlo ya Modimo, le nna ka ema jwalo re ena le karolo e nngwe ya mahosana,

41 le baprista Eliakime, Maaseia, Minyamine, Mikea, Elieonai, Sakaria, le Hanania, ba tshwere diterompeta,

42 le Maaseia, le Shemaia, le Eleasare, le Ussi, le Johanane, le Malkija, le Elame, le Esere. Dibini tsa nna tsa bina haholo, di ntse di tsamaiswa ke Jisrahia.

43 Tsatsing leo, Baiseraele ba hlaba mahlabelo a maholo, mme ba thaba, hobane Modimo o ne o ba thabisitse ka thabo e kgolo; esita le basadi le bana ba nna ba thaba, thabo ya Jerusalema ya ba ya utlwahala hole.

44 Tsatsing leo, ha bewa bahlahlobi ho hlahloba dikamore tsa mediko ya dikabelo tse kgethilweng, le ya dilopotsiya, le ya dikarolo tsa leshome, ba tle ba bokellele teng dikabelo tse tswang metseng e kamathoko, tse newang baprista le Balevi ke molao; hobane thabo e ne e le teng Juda, kahobane baprista le Balevi ba boetse ba eme pela Modimo.

45 Ba nna ba boloka tsohle tseo e leng tsa tshebeletso ya Modimo wa bona le tseo e leng tsa dihlwekiso; le tsona dibini le balebedi ba menyako ba etsa jwalo, kamoo ho neng ho laetse Davida le Salomone mora hae kateng;

46 hobane, mehleng ya Davida le Asafe, ho ne ho na le batsamaisi ba dibini le ba difela tsa ho rorisa le ho boka Modimo.

47 Mehleng ya Sorobabele, le mehleng ya Nehemia, Baiseraele bohle ba ne ba ntsha dikabelo tsa dibini le tsa balebedi ba menyako, kamoo ho tshwanelang ho ntshwa kateng, ka tsatsi le leng le le leng; dintho tse halalelang di ne di newa Balevi, Balevi bona ba ne ba nea bana ba Aarone dintho tse halalelang.

Khaolo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13