Esaera Zaharrak 1 EAB

LEHEN BILDUMA (1,1—9,18)

Liburuaren helburua

1 Hona Salomonen esaerak,Israelgo errege Daviden semearenak.

2 Esaera hauek jakinduria ezagutarazi, heziketa emaneta esaldi sakonak ulertarazteko dira;

3 baita heziketa egokia lortzen laguntzeko ere:zuzentasuna, zintzotasuna eta prestutasuna;

4 egokiak dira heldugabeei zuhurtasuna emateko,gazteei ezaguera eta bereizmena;

5 zuhurrak entzun bitza eta zuhurrago bihurtuko da,burutsuak trebetasuna bereganatuko du;

6 esaera zahar eta zuhur-hitzak ulertarazten dituzte,baita atsotitzak eta asmakizunak ere.

7 Jaunarenganako begirunea da ezagueraren oinarria;baina zentzugabeek mespretxatu egiten dituztezuhurtzia eta heziketa.

Kontuz lagun gaiztoekin

8 Seme, entzun aitaren oharraketa ez baztertu amaren irakaspenak;

9 edertu egingo zaituzte,koroak burua eta idunekoak lepoa bezala.

10 Seme, ez amore eman,gaiztoek nahastu egin nahi bazaituzte.

11 Beharbada, esango dizute: «Zatoz gurekin;zelatan jarriko gara odola isurtzekoeta errugabeei erasoko geure atseginerako;

12 bizirik irentsiko ditugu, Herio Leizeak bezala,eta oso-osorik galduko dira, hobira doazenak legez;

13 egundoko altxorrak eskuratueta harrapakinez beteko dugu etxea;

14 esku hartuko duzu zeuk ere irabazietan,gordailu bakarra izango dugu eta».

15 Seme, ez zaitez horrelakoekin joan,ez ibili horien bideetatik,

16 lasterka baitoaz gaiztakeria egiteraeta presaka odola isurtzera.

17 Benetan alferrik botatzen da sarea,hegaz doazenek ikusten badute;

18 baina beren odola isurtzeko zain daude horiek zelatan,beren buruak jartzen dituzte arriskuan.

19 Hauxe da lapurretan dabilenari gertatzen zaiona:lapurrari berari kentzen dio bizia.

Jakinduria deika

20 Kaleetan aldarrika dabil Jakinduria,ibilbideetan oihuka;

21 toki zaratatsuetan egiten du hots,hiri-sarrerako plazan deiadar:

22 «Zuek, zentzugabeok, noiz arte maiteko duzue zentzugabekeria?Zuek, harroputzok, noiz arte jarraituko harrokerian?Zuek, burugabeok, noiz arte gorrotatuko jakinduria?

23 Onar ezazue nire zentzarazpena!Neure espiritua zabaldu nahi dut zuengana,ene mezua adierazi.

24 Deitu, eta ezezkoa erantzun duzuenez,eskua luzatu, eta inork jaramonik egin ez,

25 nire aholkuak baztertueta zentzarazpenik ez didazuenez onartu,

26 nik barre egingo dizuet zeuen zoritxarraz,iseka, izu-ikara sartzen zaizuenean.

27 Ekaitza bailitzan ikarak harrapatzean,haize-erauntsia bezala zoritxarra iristean,larria eta nahigabea heltzen zaizkizuenean,

28 orduan dei egingo didazue, baina ez dizuet erantzungo;bilatu, baina ez nauzue aurkituko.

29 Jakinduria gaitzetsi egin duzuenezeta Jaunari begirunerik izan ez,

30 nire aholkuak ez dituzuenez onartueta bai zentzarazpen guztiak mespretxatu,

31 zeuen jokaeraren fruituak jango dituzue,zeuen egitasmo gaiztoez asebeteko.

32 Errebeldiak heriotza ekartzen die zentzugabeei,axolagabekeriak galtzen ditu burugabeak;

33 baina nire esana entzuten duena lasai biziko da,seguru eta zoritxarraren beldurrik gabe».

Kapituluak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31