Esaera Zaharrak 29 EAB

1 Zentzarazpenen aurrean setatsu denabat-batean hondatuko da, erremediorik gabe.

2 Zintzoak gobernari, herria pozik;gaiztoak agintari, herria kexu.

3 Zuhurtzia maite duenak bere aita pozten du;emagalduekin dabilenak ondasunak alferrik galtzen.

4 Zuzenbideaz, erregeak herria sendotu;gehiegizko zergak ezarriz, hondatu.

5 Lagun hurkoari zurikeria egiten dionaktranpa jartzen dio bidean.

6 Lakio bihurtzen zaio bere bekatua gaiztoari,pozez alai bizi da zintzoa.

7 Jende xehearen eskubideez arduratzen da zintzoa,gaiztoak ez du ezer jakin nahi izaten.

8 Harroputzek herria asaldatzen dute,zuhurrek haserrea baretzen.

9 Burugabearekin auzitan hasten den zuhurrak,haserretu nahiz barre egin, ez du atsedenik izaten.

10 Odolzaleek gorrotatu egiten dute prestua,zuzenek bizia babesten diote.

11 Zentzugabeak aske uzten ditu bere grina guztiak,zuhurrak eutsi eta baretzea lortzen.

12 Gezurrak erraz irensten dituen gobernariakfuntzionario guztiak bihurtzen ditu gaizto.

13 Behartsua eta lukurrerua honetan dira berdinak:Jaunak ematen die argia bien begiei.

14 Erregeak zintzo babesten badu jende xehea,haren tronua betiko dago sendo.

15 Zigorrak eta zentzarazpenak zuhur bihurtzen dute;bere kasa utzitako gazteak ama lotsarazten.

16 Gaiztoak agintean, bidegabekeria ugari;haien erorketaren lekuko izango zintzoak.

17 Hezi semea: lasai egongo zaraeta atseginez beteko zaitu.

18 Profetaren gidaritzarik gabe, herria zabartu;legea betez, herria zoriontsu.

19 Hitz hutsez ez da morroia zentzarazten;ulertu egin arren, ez du esanik egingo.

20 Ohartu zara etengabeko hitz-jarioa duenaz?Ba, gehiago espero daiteke zentzugabeagandik.

21 Morroiari gaztetan nahi duena egiten uzten dionaondo damutuko da gero.

22 Odol-beroak liskarra sorrarazten,suminkorrak bekatuak ugaltzen.

23 Harroa apaldu egingo dute;bihotz apalekoa, berriz, ohorez bete.

24 Lapurraren partaideak bere buruari gorroto;madarikazioa bereganatzen du ez duelako salatzen.

25 Gizakiaren beldur dena lakioan jausiko da,Jaunarengan konfiantza duena babestua dago.

26 Asko ibiltzen dira agintariaren onespen bila,baina Jaunak bakarrik babesten ditu giza eskubideak.

27 Gizaki txarra higuingarri da zintzoentzat,jokabide zuzenekoa higuingarri gaiztoentzat.

Kapituluak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31