Esaera Zaharrak 8 EAB

Jakinduriaren deia

1 Jakinduria deika ari da, zuhurtziak oihu egiten du;

2 bide gaineko muinoetan, bidegurutzeetan zutik,

3 hiriaren sarrerako plazan,pasaguneetan, aldarrikatzen du:

4 «Zuei, jaunoi, egiten dizuet dei;zuentzat, gizasemeontzat, nire hitza.

5 Heldugabeok, ikasi zuhurrak izaten;zentzubakook, ikasi burutsuak izaten.

6 Entzun, oso garrantzitsua da nire mezuaeta benetan zuzena esaten dizuedana.

7 Bai, egia da diotsuedana,higuingarri zait maltzurki hitz egitea.

8 Zuzenak dira nire hitz guztiak,bat ere ez oker edo maltzurrik.

9 Argiak dira guztiak, ulertzen dakienarentzateta errazak, jakitun denarentzat.

10 Onar ezazue nire heziketa, eta ez zilarra;ezaguera urre garbia baino lehen».

11 —Koralak baino hobea da jakinduria,gauzarik baliotsuena ere ez da haren pareko—.

Jakinduriak bere burua aurkeztu

12 «Nik, Jakinduriak, zuhurtasuna dut lagun,ezagumen eta bereizmen egokiak ditut neurekin.

13 Gaiztakeria gorrotatzen duenak errespetatzen du Jauna.Harrokeria eta handikeria,jokabide gaiztoa eta hizkera maltzurra gorrotatzen ditut.

14 Neuk sortzen ditut egitasmoak eta arrakastaz burutzen,neureak ditut adimena eta indarra.

15 Niri esker dira erregeak erregeeta agintariak legegile zuzen.

16 Niri esker gobernatzen dute gobernarieketa epai zuzenak ematen handikiek.

17 Maite nautenak ditut maite,nire bila saiatzen direnek aurkituko naute.

18 Neuk ematen ditut aberastasuna eta ohorea,oparotasuna eta justizia.

19 Urre garbia baino hobea da nire fruitua,zilarra baino hobea ene emaitza.

20 Justiziaren bidetik nabil ni, zuzenbidearen erdi-erditik.

21 Aberats egiten ditut maite nautenak,beraien altxortegiak betetzen.

22 «Jaunak bere jardueraren hasieran sortu ninduen,bere lehen egintzen aurretik.

23 Betidanik izan naiz eratua,hasiera-hasieratik, lurra izan baino lehenagotik.

24 Ur-leizerik ez zenean izan nintzen sortua,iturbururik ere ez zegoenean.

25 Mendiak landatuak izan aurretik,muinoak baino lehen izan nintzen sortua;

26 artean ez zituen Jainkoak mundu hau eta kanpokoak eginak,ezta lurraren lehen hautsa ere.

27 Zeruak ezarri zituenean, han nengoen ni,ur-leizearen gainetik zeru-sabaia jarri zuenean,

28 hodeiak goian bildueta leize-iturriak tinko ezarri zituenean,

29 itsasoari mugak finkatu—eta urek ez dituzte muga horiek gainditzen—,eta lurrari oinarriak jarri zizkionean;

30 haren ondoan nengoen ni, obra-maisu bezala;beraren gozamena nintzen egunero,beraren aurrean jolastuz aldioro:

31 beraren ludiaz jolasten nueneta gizakiekin nuen neure gozamena.

Zoriontsua Jakinduriari entzuten diona

32 «Beraz, semeok, entzun:Zoriontsuak nire bideetatik dabiltzanak!

33 Onartu heziketa zuhurrak izateko, ez baztertu.

34 Zoriontsua entzuten didan gizona,egunero nire etxe aurrean zaineta atalondoan jagole dagoena.

35 Aurkitzen nauenak bizia aurkitu dueta Jaunaren onespena izango.

36 Iraintzen nauenak, ordea, bere burua hondatzen du,gorrotatzen nautenek heriotza dute maite».

Kapituluak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31