2 Samuele 14 SSO61SO

1 Joabe, mora Tseruja, a lemoha hobane pelo ya morena e hlolohetswe Absalome.

2 Kahoo, Joabe a romela Tekowa, ho ya lata mosadi ya bohlale teng; a re ho yena: O ke o iketse ya hlomohileng, o apere le diaparo tsa bofifi; o se ke wa itlotsa ka ole, o mpe o ipee mosadi ya nnileng a llela motho ya shweleng halelele;

3 o ntano hlaha pela morena, o bue le yena ka hore le ka hore. Mme Joabe a mo kenya ditaba molomong.

4 Ha ho le jwalo, mosadi eo wa Tekowa a tla, a bua le morena; a fihla a inamela fatshe ka sefahleho, a mo kgumamela, a re: Thusa, morena!

5 Morena a re ho yena: Ke efe taba ya hao? A re: Ke mosadi wa mohlolohadi; monna wa ka o timetse.

6 Jwale, lekgabunyane la hao le be le na le bara ba le babedi; ba qabana ba babedi naheng, ho se ya ba namolang; e mong a ba a beta wa bobedi, a mmolaya.

7 Jwale, bohle ba mofuta wa heso ba tsohetse lekgabunyane la hao matla, ba tlile, ba re: Re neele ya bolaileng ngwanabo, re tle re mmolaye ka baka la moya wa ngwanabo eo a mmolaileng, re timetse mojalefa. Ka ho etsa jwalo, ba rata ho tima leshala le hlenneng, le setseng ho nna, ba se ke ba siela monna wa ka lebitso, leha e le ya salang wa hae lefatsheng.

8 Ebile morena o re ho mosadi: O ikele hae haeno; ke tla laela bakeng sa hao.

9 Mosadi wa Tekowa a re ho morena: Morena, monga ka, molato o ke o bewe hodima ka le hodima ntlo ya ntate, morena yena a hloke molato, le yona terone ya hae.

10 Morena a re: Ya ka o buisang, o ke o mo tlise ho nna, mme ha a sa tla hlola a o kgathatsa.

11 Mosadi a re: Morena a ke a hopole Jehova, Modimo wa hae, hore mophetetsi wa madi a se ke a eketsa ho senya, ka ho timetsa mora ka! Davida a re: Ka Jehova ya utlwang, ha ho ka ke ha wela fatshe qoba le e nngwe ya moriri wa mora hao.

12 Mosadi a re: Lekgabunyane la hao le ke le eketse ho bua pela morena, monga ka. Morena a re: Bua.

13 Mosadi a re: Homme ke ka baka lang ha o hopotse ho etsetsa setjhaba sa Modimo taba e kale ka eo na? Ka taba eo morena a e boletseng, o ikentse motho ya kang o molato, kahobane morena a sa late ngwana hae ya lelekilweng.

14 Athe re fela re tshwanetse ho shwa, re jwaloka metsi a tsholohetseng fatshe, a ke keng a boela a bokellwa; wona Modimo ha o amohe motho bophelo ba hae, athe o ye o hopole mokgwa wa hore ya lelekilweng a se ke a lahlelwa ruri pela wona.

15 Ke tlile jwale ho bolella morena, monga ka, taba ena, hobane batho ba ntshabisitse. Ke ka baka lena, ke le lekgabunyane la hao, ke itseng, ke tla bolella morena; mohlomong, morena a ka etsa ka polelo ya lekgabunyane la hae.

16 Efela morena o tla utlwa, a be a namolele lekgabunyane la hae matsohong a motho ya lakatsang ho re timetsa, nna le mora ke lefeng la Modimo.

17 Lekgabunyane la hao le itse: Lentswe la morena, monga ka, e be le tshedisang; hobane morena, monga ka, o jwaloka lengeloi la Modimo, ho lemoha botle le bobe. Jehova, Modimo wa hao, a ke a be le wena.

18 Morena a araba, a re: O se ke wa mpatela taba leha e le nngwe eo ke tla o botsa yona. Mosadi a re: Bua, morena, monga ka.

19 Morena a re: Ha ke re, letsoho la Joabe le na le wena tabeng tseo tsohle na? Mosadi a araba, a re: Oho morena, monga ka ka moya wa hao o phelang, taba eo ya hao ha e kgelohele ho le letona, leha e le ho le letshehadi; efela e dutse kamoo e boletsweng kateng ke morena, monga ka; efela ke mohlanka wa hao Joabe ya ntaetseng, ya beileng le taba tsena tsohle molomong wa lekgabunyane la hao.

20 Ke mohlanka wa hao, Joabe ya entseng mokgwa oo, hore taba eo e tsamaiswe ka mokgwa o mong. Haele monga ka, o bohlale jwaloka lengeloi la Modimo, ho tseba tsohle tse etsahalang lefatsheng.

21 Ebile morena o re ho Joabe: Bona, ke ya e etsa taba eo; eya, o late mohlankana Absalome.

22 Joabe a itihela fatshe ka sefahleho, a kgumama, a boka morena. Joabe a ba a re: Kajeno lena, mohlanka wa hao o tseba hobane o bone mohau ho wena, monga ka, hobane morena o entse se kopilweng ke mohlanka wa hae.

23 Yaba Joabe o tloha, a ya Geshure, a kgutlisetsa Absalome Jerusalema.

24 Morena a mpa a re: A ke a ye tlung ya hae, a se ke a bona sefahleho sa ka. Kahoo, Absalome a ya tlung ya hae, a se ke a bona sefahleho sa morena.

25 Ho ne ho se motho hohle Iseraeleng, ya tumileng ka botle ba hae, jwaloka Absalome; ho tloha bohatong ba maoto, ho isa hara hlooho, ho ne ho se kodi ho yena.

26 Enere ha a kuta hlooho ya hae, — o ne a ikuta ho feleng ha lemo se seng le se seng, hobane moriri o ne o mo imela, a nna a o kuta ke hona, — boima ba moriri wa hlooho ya hae e be e le ba dishekele tse makgolo a mabedi, ka tekanyo ya morena.

27 Absalome a tswallwa bashemane ba bararo le mosetsana a le mong; lebitso la hae e ne e le Tamare; e ne e le mosadi ya sebopeho se setle.

28 Absalome a dula lemo tse pedi Jerusalema, a ntse a sa bone sefahleho sa morena.

29 Yaba o bitsa Joabe, a tle a mo romele ho morena; Joabe a mpa a hana ho tla. A boela a romela la bobedi ho yena; le teng a hana ho tla.

30 A ba a re ho bahlanka ba hae: Le a e bona tshimo ya Joabe hobane e haufi le ya ka; e na le harese; eyang, le e tjhese. Bahlanka ba Absalome ba tjhesa tshimo.

31 Ebile Joabe o tloha, a tla ho Absalome, tlung ya hae, a re ho yena: Bahlanka ba hao ba tjheseditseng tshimo ya ka?

32 Absalome a re ho Joabe: Bona, nkile ka romela ho wena, ka re: Tloo kwano, ke tle ke o romele ho morena, ka ho re: Ke tlohetseng Geshure? Ho ka be ho le molemo, hojane ke sa le hona teng. Jwale, a nke ke bone sefahleho sa morena; leha ke ena le molato, a mpe a mpolaye.

33 Yaba Joabe o tla ho morena, a mo phetela. Morena a bitsa Absalome; a tla ho morena, a inama fatshe ka sefahleho pela morena, mme morena a aka Absalome.

Khaolo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24