2 Samuele 19 SSO61SO

Davida o kgutlela Jerusalema. — Phetohelo ya Sheba, Mobenjamine. — Amasa, molaodi wa makgotla a Absalome, o bolawa ke Joabe. — Polao ya Sheba.

1 Yaba Joabe o a tsebiswa, ha thwe: Bona, morena o a lla, o llela Absalome.

2 Kahoo ho hlola ha tsatsi leo ha fetohela setjhaba sohle bofifi, hobane setjhaba se ne se utlwa tsatsing leo, ha ho thwe, morena o hlomohetse mora hae;

3 setjhaba sa kgukgunela motseng tsatsing leo, ka mokgwa oo batho bao e kang ba dihlong ba kgukgunelang teng ha ba balehile ntweng.

4 Haele morena, o ne a ikgurumeditse sefahleho, a ntse a meketsa ka lentswe le leholo, a re: Mora ka Absalome! Absalome, mora ka! mora ka!

5 Yaba Joabe o ya ho morena tlung, a re: Kajeno o hlabisitse difahleho tsa bahlanka ba hao bohle dihlong, athe ba pholositse ho phela ha hao kajeno, le ho phela ha bara ba hao, le ho phela ha baradi ba hao, le ho phela ha basadi ba hao, le ho phela ha direthe tsa hao.

6 O rata ba o hloileng, o hloile ba o ratang, etswe kajeno o bontshitse hobane ha o re letho ka balaodi le ka bahlanka ba hao; ke lemoha kajeno hobane, le hojane Absalome a pholohile, rona bohle re mpa re shwele kajeno, ho ka be ho lokile mahlong a hao.

7 Ema jwale, o tswe, o bue hantle le bahlanka ba hao; hobane ke hlapanya ka Jehova, ke re, ha o sa tswe, ho ke ke ha sala motho le a mong le wena bosiung bona boo, mme kotsi ena e tla fetisa dikotsi tsohle tse o hlahetseng haesale le botjheng ba hao, le ho tlisa nakong ya jwale.

8 Ebile morena o tsoha, a ya dula kgorong, mme setjhaba sohle sa itlisa teng pela morena.Haele Baiseraele, ba ne ba balehetse e mong le e mong hae tenteng ya hae.

9 Jwale, setjhaba sohle, melokong yohle ya Iseraele, se ne se tsekisana, se re: Morena o re namoletse matsohong a dira tsa rona, o bile o re pholositse ho Bafilesta, athe jwale o balehile lefatsheng ka baka la Absalome.

10 Haele Absalome eo re neng re itlotseditse yena, o shwele ntweng; ha le bolele keng lentswe la hore ho boele ho latwe morena?

11 Morena Davida a romela ho baprista Tsadoke le Abiathare, a re: Buang le baholo ba Juda, le re: Le diehetseng ho kgutlisetsa morena tlung ya hae, athe polelo tsa Baiseraele bohle di se di fihlile ho morena moo a leng teng?

12 Ke lona le leng banabeso, le masapo a ka, le nama ya ka; le diehetseng ho lata morena?

13 Le ho Amasa le re: Na ha o masapo a ka le nama ya ka na? Modimo o nketse ka hore le ka hore, ha o sa bewe molaodi wa makgotla a ka kamehla, tulong tsa Joabe.

14 A sekamisa jwalo pelo tsa banna bohle ba Juda, jwaloka hoja ke motho a le mong. Ba romela ke hona ho morena, ba re: Kgutla, wena le bahlanka ba hao bohle.

15 Ha ho le jwalo, morena a kgutla, a ba a fihla Jordane; le Bajuda ba fihla Gilgale, ho tla kgahlanyetsa morena le ho mo tshedisa Jordane.

16 Shimei, mora Gera, Mobenjamine wa Bahurime, a phakisa a ya le batho ba Juda ho kgahlanyetsa morena Davida.

17 O ne a na le sekete se seng sa banna ba Benjamine, hammoho le Tsiba, mohlanka wa ntlo ya Saule, le bara ba hae ba leshome le metso e mehlano, le bahlanka ba hae ba mashome a mabedi. Ba tla ba tshela Jordane, pontsheng ho morena.

18 Ba tshedisa le sekepana sa ho tshedisa ba ntlo ya morena, le ho etsa kahohle kamoo a ka ratang kateng. Haele Shimei, mora Gera, eitse hobane morena a tshele Jordane, a itihela fatshe pela morena,

19 a re ho morena: Oho monghadi, o se ke wa mpea molato, le ho hopola o se ke wa hopola kamoo mohlanka wa hao a kileng a o sitelwa kateng, mohla morena, monga ka, a neng a tlohile Jerusalema; morena a se ke a elellwa taba eo pelong ya hae;

20 hobane, ke le mohlanka wa hao, ke tseba hobane ke sitilwe; ke ka baka leo ke fihlileng kajeno ke le wa ho qala ho bohle ba ntlo ya Josefa, ho kgahlanyetsa morena, monga ka.

21 Empa Abishai, mora Tseruja, a re: Ha ke re, Shimei, o loketse ho shwa, hobane o kile a rohaka motlotsuwa wa Jehova na?

22 Davida a re: Ke na le taba efe le lona, bara ba Tseruja, hore le ipee ba nkganyetsang kajeno lena na? Ana kajeno ho ka bolawa motho Iseraeleng na? Ha ke re, ke tsebile kajeno hobane ke nna morena wa Iseraele na?

23 Ebile morena o re ho Shimei: Ha o ka ke wa shwa. Mme morena a mo hlapanyetsa jwalo.

24 Mefiboshethe, mora Saule, le yena a tla kgahlanyetsa morena: o ne a sa ka a itlhatswa maoto, leha e le ho lokisa ditedu tsa hae, leha e le ho hlatswa diaparo tsa hae haesale morena a tloha, ho fihlela a ba a kgutla ka kgotso.

25 Yare ha a kgahlanyetsa morena, a sa tswa Jerusalema, morena a re ho yena: Ha o a ka wa tsamaya keng le nna, Mefiboshethe?

26 A re: Morena, monga ka, mohlanka wa ka o nthetsitse; athe, ke le mohlanka wa hao, ke na be ke laetse hore ke qhanehelwe esele, ke tle ke e palame, ke ye le morena; o a tseba, mohlanka wa hao o holofetse maoto.

27 O bile o etselleditse mohlanka wa hao ho morena, monga ka, empa morena, mong a ka, o jwaloka lengeloi la Modimo; etsa kamoo ho leng molemo kateng, mahlong a hao.

28 Hobane bohle ba ntlo ya ntate e be e se e le batho ba lokelang ho shwa pela morena, monga ka; leha ho le jwalo, o kile wa bea mohlanka wa hao hara ba jang tafoleng ya hao. Ke sa na le tokelo efe? Nka howeletsa ka taba efe ho morena?

29 Morena a re ho yena: O sa bua taba dife tsa hao? Ke re, wena le Tsiba, le arolelane masimo.

30 Mefiboshethe a re ho morena: A nke hohle, haele moo morena, monga ka, a kgutletse hae ka kgotso.

31 Le Barsillai wa Gileade a tloha Roglime, a fihla, a tshela Jordane hammoho le morena, hore a mo tshedise Jordane.

32 Barsillai e be e se e le motho e moholo, ya dilemo tse mashome a robileng meno e le mmedi; o ne a babaletse morena ka dijo, ha a sa le Mahanaime, etswe e be e le motho ya ruileng haholo.

33 Ebile morena o re ho Barsillai: A re ke re fetele pele le wena, ke tle ke o fepe le nna Jerusalema.

34 Barsillai a araba morena, a re: Tshiu tsa ho phela ha ka di sa le kae, ha o re, ke ye Jerusalema le morena?

35 Kajeno, ke na le dilemo tse mashome a robileng meno e le mmedi; nka tseba jwang ho kgetha se monate ho se babang na? Ana mohlanka wa hao o sa tseba ho utlwa seo ke se jang, leha e le seo ke se nwang na? Na ke sa tseba ho utlwa mantswe a dibini tsa banna le tsa basadi na? Na mohlanka wa hao a ka nna a iketsa phahlo ho morena, monga ka, na?

36 Mohlanka wa hao a ka mpa a tshela Jordane feela le morena, hobane ke haele hofe hoo morena a ka mputsetsang hona ka moputso o kalo na?

37 Mohlanka wa hao a mpe a kgutle, ke ye ke shwe motseng wa ka haufi le lebitla la ntate le la mme; bona, mohlanka wa hao Kimhame ke enwa, o tla tshela le morena, monga ka; o ke o mo etsetse seo o ka se ratang.

38 Morena a re: Kimhame re ke re tshele le yena, ke mo etsetse seo o se ratang; le wena ke tla o etsetsa eng le eng eo o ka e lakatsang.

39 Jwale, setjhaba sohle sa tshela Jordane, le yena morena a tshela, a ntoo aka Barsillai, a mo hlohonolofatsa, Barsillai a ba a ipoella ha hae.

40 Haele morena, a fetela Gilgale, le Kimhame a fetela pele le yena. Setjhaba kaofela sa Juda sa tshedisa morena, se ena le sekoto se seng sa setjhaba sa Iseraele.

41 Jwale, banna bohle ba Iseraele ba tla ho morena, ba re ho morena: Na banna ba Juda, bao e leng banababo rona, ba o utsweditseng ho rona, ba bile ba tshedisitse morena le ba ntlo ya hae, le banna bohle ba Davida Jordane?

42 Banna bohle ba Juda ba fetola banna ba Iseraele, ba re: Ke kahobane morena o haufi haholo le rona ka ho tswalwa; le halefetseng ka taba ena na? Na le ho ja, re jele tsa morena, kapa na o re neile dimpho na?

43 Banna ba Iseraele ba fetola banna ba Juda, ba re: Re na le dikarolo tse leshome ho morena, hape, Davida ke wa rona haholo ho lona; le re nyediseditseng hakalo, ha le sa ka la qala ka ho buisana le rona tabeng ya ho lata morena? Mme puo tsa banna ba Juda tsa eba thata ho feta tsa banna ba Iseraele.

Khaolo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24